Síla lásky

 

Kvalita našich vztahů určuje kvalitu našeho života.“ Tony Robbins

 

Klíčovou ve vztazích je naše schopnost nebo spíše ochota dávat a přijímat lásku.

 

Láska a laskavost je tou největší a trvalou hodnotou, která dává našemu životu smysl a má zásadní vliv na vše, co děláme. Snadno poznáte obchodníka, který s láskou nabízí svou službu od toho, který jde jen za penězi, stejně tak se budete jinak cítit ve vztazích, kde jeden druhému uspokojuje základní potřeby anebo kde je radostí dávat a sdílet.

Dovolím si tvrdit, že láska je odpovědí na krizi hodnot.

 

S láskou, schopností ji dávat i přijímat, přicházíme na svět. Máme ji v sobě zakódovanou. Není ničím novým říci, že jsme ji postupně ztratili, pod vlivem zážitků z dětství a pozdějších, zklamání, odmítnutí, pocitů viny, tlakem společnosti a také hluboce uloženými vzorci, které jsme přejali od svých nejbližších.

Máme však moc opět se k ní vrátit. Staré nefunkční vzorce nahradit novými modely a přesvědčeními, prací na úrovni vědomí a podvědomí smazat staré křivdy, odmítnutí a bolest a uvolnit si tak místo pro více lásky, štěstí a radosti.

Je to tou největší zkratkou k naplněným láskyplným vztahům, ať jde o naše partnery, děti, přátele, zaměstnance nebo spolupracovníky.

 

Zvu Vás tedy do programu Síla lásky, který je na posílení naší schopnosti dávat a přijímat lásku přímo zaměřen. Začínáme od základů.

 

Prvním krokem je naše rozhodnutí pro lásku, štěstí a naplnění. I zde hrají svou roli rodinné vzorce, naše životní zklamání, nedostatky nebo bezmoc. V propojení úrovně vědomé s podvědomou je možné je změnit, překonat, rozhodnout se tvořit svůj život na jiných základech, nasměrovat své podvědomí znovu právě ke štěstí, lásce a naplnění.

 

Pokračujeme pak přes základní modely ženského a mužského principu. Ty souvisí také s našimi mozkovými hemisférami. Pravá mozková hemisféra a také náš ženský princip souvisí přímo s naší schopností lásku dávat, přijímat, souvisí s pocity, empatií, něhou, ale také naším „vnitřním hlasem“- intuicí a mimosmyslovým vnímáním obecně.

 

Levá mozková hemisféra pak odpovídá kvalitám mužského principu, jakými jsou především logika, rozum, odvaha, dosahování cílů, ale také vytyčení zdravých hranic a ochrana.

Naše zažité modely, ustálené názory nebo společenské preference z doby od našeho narození doposud se přímo odrážejí v našem vnímání sebe sama, do našeho přístupu ke světu i k druhým.

 

V programu Síla lásky pracujeme pomocí techniky Energy Streaming s hluboce uloženými modely, vzorci a také našimi životními situacemi, které mají na schopnost využití kvalit obou našich mozkových hemisfér přímý vliv, rozvíjejí jejich propojení, podporují v našem životě lásku, štěstí, naplnění, vracejí nás zpět k našim přirozeným schopnostem. Zároveň přináší nástroje pro další rozvíjení těchto kvalit v běžném životě.

Technika Energy Streaming umožňuje práci na úrovni vědomé i podvědomé mysli, čímž můžeme dosahovat efektivních a trvalých změn. Tato technika je využívána v ČR již devět let, především jako podpora leaderů, vedoucích pracovníků, majitelů firem a sportovců.

 

Vzhledem k aktuální situaci s množstvím omezení jsem se rozhodla nabídnout tento dvoudenní program formou individuálních konzultací online.

Čekají Vás tedy celkem čtyři individuální konzultace v celkovém rozsahu 12 hodin na výše uvedená témata, příležitost zpracovat své osobní vnitřní limity, opustit staré nefunkční modely, které vás v životě blokují a v oblasti své vnitřní stability i schopnosti tvořit láskyplné vztahy se tak posunout významně kupředu. Při konzultacích využíváme také řízenou relaxaci, jako jeden z hlavních nástrojů propojení úrovně vědomí a podvědomí. I ta zůstává pro online spolupráci zachována.

 

V této zvláštní situaci, ve které se v těchto dnech nacházíme, jsem se rozhodla zachovat pro tento individuální online program stejnou cenu, jaká je běžně určena pro skupinový seminář. (I ty však probíhají při práci s technikou Energy Streaming v malých skupinkách, individuální přístup a intenzivní práce umožňující dosáhnout reálných změn v krátkém časovém horizontu jsou pro nás typické.)

 

Úvodní nezávazná konzultace je zdarma. Můžete se přesvědčit, jestli se mnou chcete spolupracovat a ujasnit si, s čím Vám mohu pomoci.

 

Těším se na ty, kdo se rozhodnou využít nevšední příležitosti k zastavení, přehodnocení priorit a stanovení hodnot také k práci na sobě, svému osobnímu rozvoji, své vnitřní touze vytvořit ze svého života něco ještě lepšího než doposud, něco, se jim dává hluboký smysl a zůstává stopou pro druhé.

 

Programem Vás provede Olga Šestáková.

Spolupráce s Olgou mi přinesla svobodu, chuť žít, postavit se za sebe, najít svou vnitřní sílu. Jsem šťastná za to, co mám a můžu mít. Vyhovoval mi její klid a individuální přístup. Když se ohlédnu zpátky, vidím, že žiji úplně jiný život.“ H. M.

Po konzultaci s Olgou jsem sama o sobě začala uvažovat jinak, začala jsem si sama sebe více vážit. Ocenila jsem její lidskost, klid, vyrovnanost a naslouchání.“ M. F.