Dnešní doba je specifická přemírou podnětů z vnějšího prostředí a zodpovědností, kterou neseme v každodenním životě. Staví před nás nové výzvy v profesním životě, klade požadavky na vyšší kvalitu partnerských vztahů i rodičovských rolí, než tomu bylo kdy dříve. 

Psychohygiena se stává nezbytnou součástí péče o sebe samé, předpokladem pro úspěšné zvládnutí všeho, co dnešní doba přináší. Relaxační audio program je tak vítaným pomocníkem umožňujícím efektivní obnovu psychických sil v krátkém čase.

Proto jsme vytvořili Relaxační program, soubor tří relaxací: Relaxace, Láska, Stabilita.

Jedná se o relaxační program podporující uvolnění, psychickou vyrovnanost a odolnost. Nahrávky nenahrazují lékařskou péči. 

Všechny  tři relaxace míří do podvědomí, pomáhají uvolnit tam uložené bloky a napětí. Zároveň směrují Vaše podvědomí pozitivním směrem a činí z něj tak silného spoluhráče pro dosažení Vašich osobních cílů a vizí, pohody a vyrovnanosti. 

Propojují pravou a levou mozkovou hemisféru a umožňují tak více využívat kvality s nimi spojené. Ve vzájemném propojení obou mozkových hemisfér také činíme dlouhodobě přínosná rozhodnutí, máme zrdravý nadhled a dobrý úsudek.

Nahrávky Relaxace, Láska a Stabilita můžete libovolně střídat, vyberte si podle svého tu, která Vám v dané situaci nejvíce vyhovuje.

Měřitelných a trvalých výsledků dosáhnete při každodenním poslechu, úlevu od stresu a uvolnění však pocítíte zpravidla ihned po poslechu relaxace.

Každá nahrávka je aktivována přímo pro individuální vibrační pole posluchače. Přináší tak intenzivnější užitek než nahrávky určené pro širokou veřejnost. Je určena přímo konkrétnímu posluchači, který je jejím oprávněným uživatelem.

 

Relaxace

Nahrávka určená pro uvolnění a načerpání sil kdykoliv během dne.Oceníte ji také večer před usnutím, kdy Vám pomůže uvolnit stres a zklidnit se.Dále Vám pomůže si ujasnit, co je ve Vašem životě skutečně důležité, na co se chcete zaměřit a  umožní Vám lépe využít své vnitřní zdroje pro dosahování Vašich cílů.Nahrávku relaxace doporučujeme poslouchat každodenně. Jen tak dosáhnete měřitelných a dlouhodobých výsledků.

„Když se narodila má dcera Eliška, byla pro mě večerní relaxace, kterou jsem si každý den před usnutím pouštěla do sluchátek, vítaným způsobem, jak načerpat síly, byla to chvíle, kterou jsem měla skutečně pro sebe. Byla stejně vydatná jako přibližně dvě hodiny spánku. Věřím, že pravidelné relaxace byly důvodem, proč jsem péči o čtyři děti a domácnost zvládala (i v době, kdy jsem toho moc nenaspala) v pohodě a s úsměvem.Věřím, že stejně pomůže v každodenním životě i Vám.“  O. Š.

 

Láska

Všichni lásku v životě chceme mít, chceme ji cítit, prožívat a také dávat dál. Nikdy jí není přespříliš; začíná láskou k nám samým…Můžeme ji v sobě podporovat, můžeme se k ní čím dál tím více vracet. Čím více lásky uvolníme, tím více jí můžeme dávat do všech svých vztahů.Její zdroj máme všichni uvnitř v sobě, láska je naší přirozenou součástí.Relaxační nahrávka Láska slouží k opětovnému propojení s láskou a jejím zdrojem uvnitř nás samých a jejímu uvolnění, podporuje její přijímání a také dávání.Navazujeme v ní také na linii svých předků. Ať byli jacíkoliv, dokázali lásku předávat z generace na generaci, dokázali ji chránit, dokázali jí důvěřovat. To, že jsme dnes tady je toho jasným důkazem… bez lásky život není možný. Láskyplné vedení je dnes základem rodičovství stejně jako moderního leadershipu. Čím více lásky jsme schopni dávat, tím láskyplnější jsou všechny naše vztahy. 

 

Stabilita

Propojení mužského a ženského principu nám přináší do života jistotu, vnitřní sílu, vyrovnanost i klid. Ženský princip je spojen s láskou, sebeláskou, emocemi, ale také s naším vnitřním vedením – intuicí. Díky ní víme, do jakých projektů se pustit, jak nejlépe podpořit své nejbližší, nacházíme ta nejlepší řešení, jsme na své „dobré cestě.“Mužský princip je spojen s bezpečím, ochranou, sílou a také schopností dosahovat svých cílů a konat.Nejlépe se nám daří v rovnováze obou zmíněných vnitřních principů. V jejich propojení je naše největší síla, činíme ta nejlepší rozhodnutí, máme potřebný nadhled a přístup ke svým vnitřním zdrojům.Relaxace Stabilita je velmi komplexní nahrávkou, kterou oceníte po mnoho let.Doporučujeme ji také v kombinaci s konzultacemi jako součást osobních změn a osobního růstu.

Cena Relaxačního programu je 1500,- Kč

Můžete také využít zvýhodněný balíček Relaxačního programu a třech konzultací - celkem 9 hodin individuálních konzultací s využitím techniky Energy Streaming, tedy práce na úrovni vědomí a podvědomí pro efektivné změny. Běžná cena je 3500,- Kč za konzultaci. V balíčku získáte tři konzultace a Relaxační program za 9000,- Kč.

Ukázku relaxace Stabilita najdete zde: https://youtu.be/wv1mg1ZQnMo

Relaxacemi vás provází Olga Šestáková.

Za originální hudební doprovod, veškeré nahrávky, nezbytné úpravy a spoustu trpělivosti děkujeme Petru Filákovi.

Více o Petrovi najdete zde: www.fillak.com