Evropský Certifikovaný Leadership Program

                               

Ucelený čtyř-modulový program určený těm, kdo se chtějí do hloubky seznámit s jedinečnou technikou Energy Streaming a využít ji pro práci se sebou samými a jako účinnou podporu vedení týmů a firem nebo společností.

Lze také navázat a stát se certifikovaným Energy Streaming konzultantem a využít tak své poznatky na profesionální úrovni.

Čtyř-modulový certifikovaný program:

•pochopíte zákonitosti, které ovlivňují chování, rozhodování a prožívání

•naučíte se pracovat s limity uloženými na úrovni vědomí a podvědomí

•osvojíte si techniky vedoucí ke zlepšení a posunům ve všech oblastech života

•budete rozvíjet své osobní kvality

•ujasníte si své silné stránky

•znásobíte svou vnitřní psychickou vyrovnanost

•naučíte se využívat sílu podvědomí pro své záměry a vize

•neučíte se  jen teorii, učíte se sami na sobě → budete růst a zlepšovat se

•seznámíte se s motivováním  sebe sama i druhých založeným na vášni, hře a lásce

•v oblasti rozvoje osobnosti budete umět jít přímo k jádru problému, tou nejkratší cestou

•budete vnímavější k sobě i druhým, budete tvořit hlubší vztahy založené na lásce, více než kdykoliv předtím

•po dokončení všech čtyř modulů můžete absolvovat další dva moduly zaměřené na práci s klientem, rozvíjet a podpořit své osobní silné stránky pro práci konzultanta, osvojit si dovednosti pro práci s technikou Energy Streaming na profesionální úrovni a  získat oprávnění pracovat technikou Energy Streraming s klienty one-to-one.

 Program je možné absolvovat naživo „face to face“ nebo on-line, podle toho, co vám více vyhovuje a je aktuálně možné.


 

Certifikovaný modul 1 Energy Streaming Program

Vnitřní síla leadera - Zdroje a síly leadera, vlastní skryté zdroje a jejich podpora

více informací

   
 

Certifikovaný modul 2 Energy Streaming Program

Vztahový leadership, zdroje a síla leadera ve vtazích a týmu, celku

více informací

   


Certifikovaný modul 3 Energy Streaming Program

 Expert Leadership, naše talenty a vášeň jako zdroj prosperity a síly

více informací

   


Certifikovaný modul 4 Energy Streaming Program

Business a Spiritual Leadership, leadership 3. tisíciletí

více informací

 

 Pro práci s klienty jsou určeny další dva moduly. Po složení závěrečné zkoušky můžete získat oprávnění pro práci s klintem one-to-one.