Chief Executive Officer

Luboš Antonio Šesták

Chief Executive Officer

Luboš Antonio  již více než 20 let úspěšně podniká. Vytváří prostředí, do kterého se klienti rádi vracejí. Buduje dlouhodobé vztahy na všech úrovních a hned tak ho něco neporazí.

Je expertem jak vidět a pojmenovat věci v byznysu jednoduše. Jeho vnitřní klid, umělecká tvořivost a vnitřní síla provádějí manažery, podnikatele a ostatní leadery v rozbouřených dobách stejně hladkým způsobem, jako zkušený a odvážný kormidelník vede loď na místo určení.

Jeho pevné sepjetí s přírodou a přírodními principy vytváří pro týmy a firmy přirozenou cestu k jejich „surové“ vnitřní síle, kterou pak efektivně transformují do nových obchodních příležitostí, vyrovnání a spokojenosti ve všech oblastech života a týmové spolupráce.