Energy Streaming Leadership

Dle vědeckých výzkumů reagujeme až 80% dne na základě stresu a minulosti a jen 20% dne objektivně, na základě přítomnosti a našich aktuálních znalostí a schopností. 

Pod vlivem tlaku, stresu nebo v přetížení opakujeme stále stejné vzorce chování činíme neefektivní rozhodnutí nebo rozhodnutí odkládáme, a to bez ohledu na to, kolik růných soft-skills školení jsme již absolvovali. Lze to změnit!

Energy Streaming je velice efektivní, protože vedle složky vědomé pracuje také se složkou podvědomou. Dosahujeme tak snáze a rychleji svých cílů, trvalých výsledků a kromě povinnosti nalézáme radost, hru a motivaci srdcem jako tu největší hybnou sílu pro nás, naše týmy i naše blízké.

Propojení vědomí s podvědomím dále umožňuje nalézat vnitřní skryté zdroje, nová řešení a efektivní strategie, které firmám a společnostem přinášejí prosperitu a trvalý rozvoj.

Energy Streaming Leadership je unikátní certifikovaná metoda, která je na evropském trhu úspěšně již osmým rokem. Jejím principem je propojení práce na úrovni vědomí a podvědomí.

Energy Streaming Leadership je tak nejefektivnějším nástrojem leadershipu 3. tisíciletí.