Motto: „Mít schopnost vést a inspirovat je nádherným posláním, každý jsme sem přišli s unikátními vlastnosti a schopnosti poskytovat unikátní službu“

•Nalezení vlastního poslání a oblasti vlastní „expertní oblasti“

•Práce se sabotážními programy na téma „velký úspěch“ … ve všech oblastech života

•Propojení vlastních kvalit ve všech oblastech života, prohloubená práce na synergii a ukotvení sebe „na vrcholu své pyramidy“

•Nalezení vlastních kvalit pro svoje poslání 

•Práce s vlastními vizemi, prohloubená práce s telepatií, jasnozřivostí a ostatními mimosmyslovými vjemy

•Vlastní akční plán – strategie vlastního úspěchu a změny

•Práce se změnou – jako výzvou, odstranění blokujících programů minulosti

•Práce s tvořivostí a inovací – vlastní sabotující programy, které nám brání vnitřní vize realizovat ve vnějším světě

•Naplnění – princip tvůrce

•využití práce s podvědomím jako zdrojem neomezeného vlastního potenciálu ve svém poslání

•konkurence vs. neomezené zdroje

•práce se strachem vs. sebejistota být úspěšným