Modul 3: RELATIONSHIP LEADERSHIP - Inner Leadership

Certifikovaný modul 3 Energy Streaming Programu

Vztahový leadership – vztahy dávají našemu životu smysl a naplnění. Jak je láskyplně tvořit a podporovat?

Motto: „Pokud chcete zapálit ostatní, musíte nejdříve hořet! – vytvořte si vlastní silně hořící a úspěšný tým“

 • Odstranění základních limitů pro šťastné a naplněné vztahy ve všech oblastech života
 • Principy celku – týmu, firmy
 • Nástroj proti toxickým vztahům a toxickým programům
 • Zklidnění a nastavení vnitřního kompasu naplnění jako cesty
 • Odstranění limitujících omezení z podvědomí
 • Láska, laskavost, vyrovnání dávání a přijímání
 • Využití práce s podvědomím jako zdrojem neomezeného vlastního potenciálu ve vztazích
 • Motivace ve vztazích a funkční řešení konfliktů a nastavení hranic
 • Naplněné vztahy a jejich kvalita jako zdroj síly
 • Vyvážení všech oblastní života
 • Ukotvení sebe na vrcholu své pyramidy – zdroj Leadera
 • Sebe přijetí – základní nástroj úspěchu
 • Autenticita – zdroj kvality a efektivity, vnitřní motivace
 • Základní principy úspěšných vztahů

Vztahy jsou jednou z klíčových oblastí, která přímo ovlivňuje kvalitu našeho života. Je načase odložit staré nefunkční modely a najít nové způsoby, jak vztahy aktivně budovat, rozvíjet a tvořit, jak být ve vztazích sami sebou, a to stejné umožnit ostatním.

Mít naplněné vztahy, mít kolem sebe podporující tým a někam patřit je to, co nás naplňuje, sami dokážeme velké věci, ve správném vztahu nebo týmu dokážeme věci ohromující a nemyslitelné.

My všichni máme moc – zanechávat v ostatních nesmazatelné stopy, které je posouvají dopředu – jenom tím, že jsme!

"Moje přítomnost stačí." Oprah Winfrey