Modul 2: VISION MASTER - Inner Leadership

Certifikovaný modul 2 Energy Streaming Programu

Uvolnění hluboké vnitřní vize, vnitřního potenciálu, poslání

Motto: „Kdybychom udělali vše, čeho jsme schopni, doslova bychom ohromili sami sebe.“ Thomas A. Edison

Nalezení a odstranění našich limitů, jimiž sabotujeme úspěch a prosperitu ve všech oblastech života. Síla leadera vychází z vnitřního klidu a emocionální stability. Jen tak jsme schopni konat s rozvahou v náročných situacích, nalézat efektivní řešení a nastavovat nové vize pro sebe i svůj tým a následně jej s jistotou provést změnou.

V tomto programu se zaměříme zejména na:

  • emocionální stabilitu a vnitřní klid jako základní náležitosti leadershipu
  • prohloubení práce s vědomím, podvědomím a také s intuicí
  • odstranění vnitřních limitů na téma naší vnitřní síly na pokročilé úrovni
  • uvolnění hluboké vnitřní vize
  • vnitřní sílu a schopnost prorazit
  • emocionální stabilitu a zvládání konfliktních situací, spolupráce
  • aktivace tvořivosti a vnitřní moudrosti, vnitřních zdrojů
  • uvolnění vnitřního potenciálu
  • vnitřní radost a dlouhodobá motivace
  • konzistentní osobnost leadera

Moudří a emocionálně stabilní leadeři jsou v dnešní době zárukou prosperity a dlouhodobých vztahů vně i uvnitř firem. Potřebujeme se ukotvit ve své vnitřní síle, abychom byli schopni nalézat nová řešení, efektivní strategie a s jasnou silou prorazili, ať již u klientů, zákazníků nebo uvnitř svých vlastních společností, v době, kdy je potřeba implementovat nové procesy, postupy, vize.

Těmi největšími omezeními jsou tzv. programy naučené bezmoci, díky nimž se vzdáváme, slevujeme ze svých cílů, vyjednáváme proti sobě, nemůžeme se hnout z místa, stagnujeme, a které opakovaně způsobují emocionální labilitu. Jejich zpracování na úrovni vědomé, podvědomé i na úrovni těla je zárukou trvalé a skutečné změny, jejíž efekt se promítá v pracovním i osobním životě a která z nás dělá silné leadery schopné čelit výzvám dnešní doby a také v nich výborně obstát. Je klíčem k uvolnění naší hluboké vnitřní vize.